19 października 2011

Najlepszy miś pod słońcem

W piątkowe popołudnie (14 października) na naszej filii zorganizowaliśmy urodziny Kubusia Puchatka. Na jego osiemdziesiąte piąte urodziny przyszło siedmioro dzieci. Uczestnicy zajęć rysowali i kolorowali portrety misia, brali udział w zgaduj-zgaduli oraz zajęciach sportowych.
13 października 2011

Miejsce spotkań młodzieży

W czasie Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z radnym dzielnicy Wełnowiec – Józefowiec panem Witoldem Witkowiczem. Tematem przewodnim rozmowy z radnym było utworzenie miejsca przeznaczonego wyłącznie dla młodzieży. Zorganizowanie spotkanie było podyktowane uczestnictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w pierwszej edycji konkursu Super Samorząd, który odbywa się w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór. 

Młodzież zainspirowana letnimi zajęciami Wybiec w przyszłość wyraziła chęć spotkania z radnym i rozmowy z nim na temat rozwoju dzielnicy pod kątem miejsca dla nich. Wśród propozycji padło wybudowanie basenu, boisk do gry: koszykówki, siatkówki, stworzenia toru gokardowego, skateparku oraz miejsca do nauki tańca hip-hop. Młodzi uczestnicy byli ustatysfakcjonowani spotkaniem z radnym i możliwością poruszenia z przedstawicielem miasta ważnych dla nich kwestii. 

  

12 października 2011

Kubuś Puchatek oprowadza...

Wczoraj gościliśmy w filii nr 6 dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki. Nasi mali wysłuchali wierszy dotyczących owoców i warzyw autorstwa Jana Brzechwy oraz Juliana Tuwima. Bibliotekarka czytała Rzepkę a dzieci odgrywały role poszczególnych postaci i zwierząt. Na koniec zajęć dzieci wykonały rysunki swoich ulubionych warzyw i owoców.


7 października 2011

Czego szukamy w katalogu bibliotecznym?

W piątkowy poranek gościliśmy u siebie w filii uczniów klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 17. Dzieciaki uczyły się korzystania z katalogu bibliotecznego - kartkowego jak również na stronie internetowej (OPAC). Uczniowie mieli ćwiczenia indywidualne z nauki samodzielnego dotarcia do książki z wykorzystaniem katalogów.