31 lipca 2013

Utalentowani

Mamy utalentowanych młodych czytelników. Grają na instrumentach,  śpiewają, tańczą, rysują, pięknie czytają. 
Brawo!

26 lipca 2013

Zmysłowe Katowice

Tak jeszcze nie próbowaliśmy -  poznać nasze miasto zmysłami: węchu, wzroku, słuchu i dotyku. CSF
 w Katowicach zorganizował warsztaty Zmysłowe Katowice, w których wzięliśmy udział.

24 lipca 2013

Niespodzianka

Dostałyśmy fotografie wykonane w plenerze przez p. Monikę Zyber
 oraz w czasie naszych warsztatów:

Szyb Wilson

W Szybie Wilson w Katowicach - Nikiszowcu braliśmy udział wraz z innymi filiami MBP w warsztatach plastycznych 
w ramach VI Festiwalu Sztuki Naiwnej.