23 września 2015

5 września 2015

Zgaduj-zgadula

11 września (piątek) br w dzień urodzin naszego miasta mamy dla Was zgaduj -zgadulę.
Zapraszamy!


REGULAMIN ZGADUJ-ZGADULI 150.LECIE KATOWIC


Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

& 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się pisemna zgaduj-zgadula 150.lecie Katowic ogłoszona w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej, zwana dalej „Konkursem”. Przedmiotem konkursu jest rozwiązanie testu w odpowiedniej grupie wiekowej.

& 2
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Filia nr 6, ul. Bytomska 8a, zwana dalej „Biblioteką”.

& 3
Konkurs przeprowadzony zostanie 11 września 2015 r. w dniu 150lecia uzyskania praw miejskich przez Katowice.

& 4
Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które 11 września 2015 r. w godz. 8.00-18.30 rozwiążą test w Bibliotece.

&5
Każdy z uczestników Konkursu może rozwiązać tylko jeden test.

& 6
W konkursie będą nagradzane tylko prawidłowo rozwiązane testy.

&7
Rozstrzygnięcie konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 11 września o godz.18.45
w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Katowice ul. Bytomska 8a.

&8
W Konkursie przewidziano trzy nagrody książkowe w każdej kategorii wiekowej. Fundatorem nagród jest Biblioteka.

&9
Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników) zostaną opublikowane w czasie oficjalnego rozdania nagród.

& 10
Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

&11
Zgodę na udział niepełnoletniej osoby w Konkursie wyrażają opiekunowie prawni na piśmie.

& 12
Regulamin został ogłoszony na blogu Biblioteki http://filia6mbp-katowice.blogspot.com/

3 września 2015

Narodowe Czytanie 2015 - impreza plenerowa w Parku Kościuszki w Katowicach


Zapraszamy 5 września 2015 r. w godzinach od 12.00 do 19.00.


Goście i aktorzy z Teatru Śląskiego oraz Teatru Gry i Ludzie będą odczytywali fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa, zachęcając do wspólnego czytania także osoby odwiedzające w tym czasie Park. 
 
Przez cały okres trwania imprezy:

- Tytułomania – zabawa tekstowa dla dorosłych sprawdzająca znajomość twórczości Bolesława Prusa (drobne nagrody),

- kolportaż Jednodniówki - gazetki dla uczestników imprezy w której znajda się min. informacje na temat pisarza, informacje o akcji i bibliotece,

- konkurs „Kamizelka”

- pokaz bicykli, trycykli, retro foto-ścianka z fotografem i garderobą.

- kataryniarz,

- warsztaty lalkarskie, warsztaty czerpania papieru

- sprzedaż książek antykwarycznych

- plener malarski karykaturzysty Krystiana Banika, który za drobną opłatą namaluje uczestnika wydarzenia w stroju z epoki Bolesława Prusa,

- literacki kącik i konkursy dla dzieci,

- wymiana książkowa organizowana przez Śląskich Blogerów Książkowych

- kiermasz biżuterii, dekoracji i ubrań z motywami książkowymi

- sprzedaż publikacji wydanych w serii „Pism wszystkich Bolesława Prusa”, Wydawnictwo Episteme.


   Więcej informacji na
http://www.mbp.katowice.pl/index.php…