30 maja 2018

Regulamin konkursu na Dni Wełnowca-Józefowca


REGULAMIN KONKURSU Tytułomania
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
& 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się pisemny konkurs Tytułomania ogłoszony w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach , zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest rozwiązanie testu literackiego 
w trzech kategoriach wiekowych.
& 2
Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Filia nr 6, 
ul. Bytomska 8 a, zwana dalej „Biblioteką”.
& 3 
Konkurs przeprowadzony zostanie w czasie Dni Wełnowca-Józefowca 
2 czerwca 2018 r.
& 4
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które 2 czerwca 2018 r. w godz. 15.30-18.30 rozwiążą pisemny test, przygotowany dla każdej kategorii wiekowej- dzieci ( 8-14 lat), młodzież ( 15 - 21 lat)
i dorośli ( powyżej 21 lat) 
w czasie trwania Dni Wełnowca-Józefowca zorganizowanych 
przy Ośrodku Sportowym Kolejarz, Katowice ul. Alfreda 1
&5 
Każdy z uczestników Konkursu może rozwiązać tylko jeden test.
& 6
W Konkursie będą nagradzane testy z przynajmniej 18 odgadniętymi tytułami dla dorosłych 
oraz 10 tytułami dla dzieci i młodzieży.
&7 
Rozstrzygnięcie konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 2 czerwca o godz. 18.45 
na terenie Ośrodka Sportowego Kolejarz, Katowice ul. Alfreda 1.
&8 
W Konkursie przewidziano trzy nagrody książkowe dla każdej grupy wiekowej. 
Fundatorem nagród jest Biblioteka. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego rozdysponowania nagród.
&9
Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników) zostaną opublikowane w czasie oficjalnego rozdania nagród.
&10

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Biblioteki, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

&11
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Biblioteka. Dane osobowe przekazane przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
&12
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Jury. W skład Jury wchodzą 3 osoby będące pracownikami Biblioteki.
& 13
Udział w Konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
& 14 
Regulamin został ogłoszony na blogu Biblioteki http://filia6mbp-katowice.blogspot.com/

29 maja 2018

Literacki savoir-vivre - "Gile"

"Nie podsłuchuj, nie podglądaj, bo zamienisz się w wielbłąda" - tymi słowami Agnieszki Frączek można podsumować dzisiejsze zajęcia z grupą "Gile". O byciu wścibskim w życiu sąsiedzkim dzieci wiedziały naprawdę sporo.

28 maja 2018

Uważaj nad wodą! - "Wróbelki"

Odpoczynek nad wodą może być przyjemny, ale tylko wtedy, gdy będzie się przestrzegało zasad bezpieczeństwa nad wodą. Poznała je dziś grupa "Wróbelki". A niektóre już sama znała.25 maja 2018

Czarodziejki mamy

Przed Dniem Matki spotkałyśmy się z klasą II b Szkoły Podstawowej  nr 36,  żeby porozmawiać o mamach. Pomogła nam w tym książka Joanny Papuzińskiej Nasza mama czarodziejka. Uczniowie opisywali swoje mamy, starali się zgadnąć jakie ich mamy mają marzenia i pisali list na Dzień  Matki. 24 maja 2018

Książkowe poradniki

Kolejne spotkanie z Osiedlowym Klubem Seniora PAL-W przebiegało pod znakiem różnego typu poradników. Lubimy poradniki, inspirują, pomagają rozwijać nasze pasje i uczą.21 maja 2018

Czeskie bajki

Dni Polsko-Czeskie świętowała dziś grupa "Biedronek". Przedszkolaki  poznały czeskie bajki, wysłuchały opowiadania o Kreciku i wykonały plastelinowe figurki.

19 maja 2018

Zajęcia dla świetlicy szkolnej

Zaprosiliśmy dzieci ze świetlicy Szkoły Podstawowej nr 17 na dwa spotkania w bibliotece: zabawę literacką Nieograniczona (do) wolność czytania oraz warsztaty czytelnicze Moc czytania z wykorzystaniem książki P. Carnavas O dzieciach, które kochają książki.

18 maja 2018

Papierowy teatrzyk

Wraz z "Kotką Milusią" najstarsza grupa z miejskiego żłobka uczestniczyła dziś w spektaklu teatrzyku Kamishibai. Dzieci z ciekawością słuchały i patrzyły na zmieniające się kadry opowieści.


16 maja 2018

Spacer po czeskich miastach


W ramach Dni Polsko-Czeskich klasa III ze Szkoły podstawowej nr 17 wzięła udział w zabawie edukacyjnej. Uczniowie poznali stolicę Czech - Pragę oraz Brno, Ostrawę, Pilzno, Liberec i Czeskie Budziejowice. Przypomnieli też sobie bohaterów czeskich bajek.