14 czerwca 2016

Jeszcze w czerwcu

Szanowni Czytelnicy! Zapraszamy serdecznie!

21.06 (wtorek) godz. 17.30 do Filii nr 22 ul. Słowiańska 1 (Gimnazjum nr 10) z p. Przemkiem Karwackim
22.06 (środa) godz. 17.00 do naszej Filii na spotkanie z pisarką p. Agnieszka Krawczyk 


24 czerwca (piątek) do  Filii nr 32 ul. Grzyśki 19A, Katowice  godz. 15.30. na  spotkanie z p. Ernestem Kubicą – prezesem Towarzystwa Przyjaciół Katowic.

25. 06 (sobota) do Filii nr 14  ul. Piastów 20, Katowice godz.12.00 na Piknik W Ogrodzie Słów9 czerwca 2016

Żywa Biblioteka

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach po raz drugi organizuje Żywą Bibliotekę/Human Library Katowice. Tegoroczna edycja odbędzie się 10 i 11 czerwca, w ogrodzie kulturalno-edukacyjnym przy Filii nr 14 (ul. Piastów 20, os. Tysiąclecia)
Żywa Biblioteka jest miejscem, w którym każdy ma szansę spotkać osoby dyskryminowane ze względu na swoją przeszłość, zawód, pochodzenie, wyznanie, poglądy, orientację, kolor skóry. 
Czytelnik może wybrać z katalogu interesującą go książkę, a następnie ją wypożyczyć. Książkami w Żywej Bibliotece są prawdziwi ludzie, reprezentanci mniejszości i grup społecznych, które nie są w społeczeństwie akceptowane, spotykają się z wykluczeniem i uprzedzeniami. Czytelnik, wypożyczając taką książkę, wchodząc z nią w dialog, może skonfrontować swoje wyobrażenie o niej, zmienić postrzeganie i nastawienie.

Spotkanie z Żywą Książką może być początkiem poszukiwania rzetelnych informacji na temat mniejszości i grup społecznych, pozwoli odpowiedzieć na pytania, których w innych okolicznościach nie mielibyśmy szansy, ani odwagi, zadać. Wśród zaproszonych przez Bibliotekę książek będzie m.in. Romka, Ukrainka, muzułmanka, Żyd, trzeźwy alkoholik, osoba współuzależniona, ofiara przemocy domowej, gej, lesbijka.
Żywa Biblioteka/Human Library Katowice promuje tolerancję wobec różnorodności, kulturę wzajemnego szacunku i dialogu. Wszystkich otwartych na świat i innych ludzi, oraz tych, którzy innych ludzi i świat chcą poznawać, zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu. 
Zapraszamy!
piątek, 10 czerwca, zapraszamy w godz. 11.00-19.00, a w sobotę, 11 czerwca, w godz. 11.00-17.00.

3 czerwca 2016

Pisemny quiz dla odwiedzających bibliotekę.


3 czerwca w przeddzień 27. rocznicy obalenia komunizmu zapraszamy na pisemny quiz w godzinach pracy biblioteki 
(8.00 - 19.00).
Ogłoszenie wyników 4 czerwca (sobota) g. 11.00

REGULAMIN PISEMNEGO QUIZU 27.ROCZNICA OBALENIA KOMUNIZMU

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

& 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się pisemny quiz 27. rocznica obalenia komunizmu ogłoszony w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej, zwana dalej „Konkursem”. Przedmiotem konkursu jest rozwiązanie testu przez dorosłe osoby


& 2
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Filia nr 6,
ul. Bytomska 8a, zwana dalej „Biblioteką”.

& 3
Konkurs przeprowadzony zostanie 3 czerwca 2016 r. w przeddzień rocznicy symbolizującej obalenie komunizmu w Polsce.

& 4
Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które 3 czerwca 2016 r. w godz. 8.00-19.00 rozwiążą test w Bibliotece.

&5
Każdy z uczestników Konkursu może rozwiązać tylko jeden test.

& 6
W konkursie będą nagradzane tylko prawidłowo rozwiązane testy.

&7
Rozstrzygnięcie konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 4 czerwca 2016r. godz.11.00
w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Katowice ul. Bytomska 8a.

&8
W Konkursie przewidziano trzy nagrody książkowe. Fundatorem nagród jest Biblioteka.

&9
Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników) zostaną opublikowane w czasie oficjalnego rozdania nagród.

& 10
Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.


& 11
Regulamin został ogłoszony na blogu Biblioteki

1 czerwca 2016