24 stycznia 2012

ZIMOWE SAFARI TOMKA I SALLY - FERIE Z KSIĄŻKĄ 2012 FILIA 6

Plan na ferie:

Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmian w planie w razie niepogody.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy filii tel. 32 - 204-11-71 w godzinach pracy biblioteki.

23 stycznia 2012

KONKURS

OGŁASZAMY KONKURS Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN ALFREDA SZKLARSKIEGO: 
CZYTAMY TOMKA - TRYLOGIĘ INDIAŃSKĄ

Co miesiąc odpowiadaj na pytania!

Czekają atrakcyjne nagrody książkowe!

KONKURS

5 stycznia 2012

Ferie z książką

ZIMOWE SAFARI TOMKA I SALLY

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież na bezpłatne zajęcia plastyczne, literackie i sportowe w czasie ferii zimowych. Gwarantujemy wiele atrakcji i wspaniałą zabawę.
Dokładny plan imprez dostępny w MBP F6 oraz na stronie www.mbp.katowice.pl
30 stycznia - 10 luty 2012r. w godz. 12.30 - 15.30