31 maja 2024

szósteczkowe rekomendacje

 Autor omawia negatywne procesy społeczne, które często są przyczyną powstania dysfunkcji w rodzinach.

Opisuje zjawiska, takie jak zbytnie i szkodliwe uzależnianie córek i synów (nawet dorosłych) od matek, destrukcyjny wpływ toksycznych matek i teściowych na związki małżeńskie swoich dzieci, pracę, powołanie, kryzysy ich męskości czy kobiecości itp. Przywołuje i analizuje rozmowy, wywiady, relacje osób, które dorastały w rodzinach dysfunkcyjnych.

Zwraca uwagę na niewydolność społeczną i komunikacyjną oraz aspekty psychologiczne, np. częste traumy rodzinne. 

"...Gdy z mężem wyjeżdżaliśmy na jakiś, nawet krótki wypoczynek, to za dwa, trzy dni dzwoniła, żeby natychmiast wracał i się nią zajął, bo się gorzej poczuła. To nic, że mieliśmy opłacony pobyt, kwaterę. Z początku oczywiście wracałam z mężem, ale po kilku latach się zbuntowałam i zostawałam sama w górach, czy nad morzem, a mąż wracał do matki..."

Na końcu książki zamieszczony jest test, który ułatwi nam rozpoznanie i ocenę własnych zachowań, relacji z najbliższymi, a także poznania ukrytych zamiarów i motywacji oraz uzależnień emocjonalnych.

Polecam

I.C.

Książka do wypożyczenia:

Wszystkie pola: "toksyczne matki i teściowe" - Integro - Prolib Integro (mbp.katowice.pl)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz